โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ประโยชน์ของการเล่น มีผลดีกับลูกอย่างไร

ในการเลี้ยงลูกนั้น สิ่งที่จำเป็นอีกหนึ่งอย่าง นอกจากความรักแล้ว ยังมีอาหาร และความอบอุ่น การเอาใจใส่ และยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย เพราะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของทารก การเล่นยังเป็นกิจกรรม ที่สามารถช่วยให้เด็กพัฒนา ในด้านต่างๆ ได้ดี ถ้าคุณแม่ยังไม่เคยปล่อยให้ลูกเล่นเต็มที่ หรือยังไม่เคยได้เล่นกับลูกๆ เลยล่ะก็ ลองอ่าน ประโยชน์ของการเล่น ที่มีต่อพัฒนาการของเด็ก แล้วจะทราบว่า การเลี้ยงลูกที่ถูกต้องนั้น การเล่นจะเป็นส่วนประกอบหลักเลยทีเดียว

ประโยชน์ของการเล่น

ประโยชน์ของการเล่น ที่มีผลดีต่อลูก

1.เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับทุกวัยโดยเฉพาะเด็ก ที่มักอยู่ในจิตนาการ และมีความคิดที่แปลกและแตกต่าง ซึ่งการเล่นจะช่วยทำให้เด็กได้แสดงออกถึงมุมมอง การเข้าใจในตัวเอง และเข้าใจโลกได้มากขึ้น

2.กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง ให้ทำงานสัมพันธ์กัน
เพราะการเล่นในแต่ละครั้ง ต้องใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ทางตา หู จมูก ลิ้น และกาย ใช้ได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามช่วงวัย

3.ช่วยพัฒนาบทบาททางเพศ
การเล่นบางประเภท จะช่วยให้เด็กได้รับรู้ เกี่ยวกับเพศของตนเอง ที่เรียนรู้ได้ผ่านการเล่น ซึ่งสามารถเห็นได้จากการแสดงออก ของลูกในระหว่างการเล่น พ่อแม่ลูกกับเพื่อน หรือเล่นกับตุ๊กตาโดยสมมติให้เป็นลูก หรือเล่นแต่งตัว เป็นต้น

4.เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญา
การเล่นในแต่ละครั้ง นอกจากใช้จินตนาการแล้ว สามารถช่วยทำให้เด็กได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ทั้งนี้การเล่นยังช่วยในการจดจำ และเป็นการฝึกนิสัยช่างสังเกตุไปในตัว ให้กับเด็กได้อีกด้วย อย่างเช่น การเล่นต่อจิ๊กซอว์ การเล่นต่อบล็อก หรือแม้แต่ เล่นไล่จับ หรือเล่นซ่อนหา เป็นต้น

5.เสริมสร้างสมาธิและความสนใจให้แก่เด็ก
การอยู่ไม่นิ่งเป็นเรื่องปกติของเด็ก เพราะเด็กนั้นต้องการเล่นอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากพ่อกับแม่จัดการลูกด้วยการให้นั่งหน้าทีวี เพื่อดูการ์ตูนหรือรายการต่างๆ ในโทรทัศน์ แม้จะช่วยลดความวุ่นวายของลูกได้ แต่กลับส่งผลเสีย ทำให้เด็กกลายเป็นคนสมาธิสั้น และไม่สามารถจดจ่อกับการกระทำบางอย่างได้ เพราะการจ้องสิ่งที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาทางหน้าจอมีผลต่อสมาธิโดยตรง ดังนั้นผู้ปกครองควรให้ลูก ได้เล่นในกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สมาธิ อย่างเช่น การวาดรูป การปั้นดินทราย หรือต่อตัวต่อ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้น และจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้สังเกตุ ถึงความชอบ และความสนใจ ของลูกน้อย

จากข้อดีต่างๆที่ได้บอกไป ที่สามารถช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆ ให้แก่ลูกน้อยแล้ว การเล่นยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ ของคนภายในครอบครัว ให้เกิดความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นขึ้นระหว่างพ่อแม่ และลูกได้อีกทางหนึ่ง

อ่านบทความดีๆจากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ