โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

ปัญหาเด็กวัยรุ่น

ปัญหาเด็กวัยรุ่น

ปัญหาเด็กวัยรุ่น ด้วยพฤติกรรมที่ทําให้พ่อแม่มีอาการปวดหัวซึ่งพบได้บ่อยในวัยรุ่น:

ปัญหาเด็กวัยรุ่น

ปัญหาความสัมพันธ์กับพ่อแม่ ในวัยนี้เขามีแนวโน้มที่จะแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกเล็กน้อย จากการสนทนาที่น่ารําคาญ อารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ความรับผิดชอบขึ้นและลงตนเองเป็นศูนย์กลางเห็นแก่ตัวการเลี้ยงดู ผู้ปกครองหรือครูอาจประหม่ามาก หากคุณเข้าใจผิดว่าวิธีการเช่นการดุตําหนิหรือการลงโทษที่รุนแรงจะมีฟันเฟืองที่ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของวัยรุ่น วิธีจัดการกับปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจความต้องการของวัยรุ่นและมีการตอบสนองการประนีประนอมที่ยืดหยุ่น แต่ก็ยังมีขอบเขตที่พอสมควร พยายามกระตุ้นความร่วมมือแทนที่จะใช้กําลังโดยตรงหรือการข่มขู่ให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีก่อน อย่ากังวลกับพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ของคุณ

ปัญหาการใช้สารเสพติด (substance use disorders) โดยธรรมชาติของวัยรุ่นจะมีความอยากรู้อยากเห็นมากมายที่จะลอง หากยังขาดความยับยั้งชั่งใจที่จะอยู่ในกลุ่มสารเสพติดหรือสารเสพติดของเพื่อนเขาจะถูกชักชวนให้แบ่งปัน บางคนไม่กล้าปฏิเสธเพื่อนหรือบางคนใช้พวกเขาเพื่อให้ดูเหมือนเพื่อน เมื่อทดสอบแล้วความพึงพอใจจะกลายเป็นเรื่องง่ายที่จะคงอยู่

พฤติกรรมรักร่วมเพศ (homosexualism) นี่เป็นพฤติกรรมที่อาจทําให้เกิดปัญหามากมาย คนเกย์มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในการใช้ชีวิตมากกว่าคนทั่วไป ในบางสังคมที่การรักร่วมเพศต่อต้านรักร่วมเพศน่าขยะแขยงเยาะเย้ยยอมรับไม่ได้บางประเทศมีกฎหมายลงโทษความสัมพันธ์ทางเพศเพศเดียวกัน

รักร่วมเพศ  คือพฤติกรรมที่พึงพอใจทางเพศกับเพศเดียวกัน อาจมีหรือไม่เป็นการแสดงออกภายนอกที่ชัดเจนการรักษาคนรักร่วมเพศมักจะไม่ได้ผลเนื่องจากคนรักร่วมเพศมักจะพอใจด้วยวิธีนี้ ความช่วยเหลือมีให้ในทิศทางของการปรับตัวของผู้ปกครองและผู้ป่วย อย่ารังเกียจที่คุณเป็นแบบนั้น และคนไข้ก็ประพฤติตัวดี ไม่มากเกินไปที่จะรังเกียจฝ่ายค้านจากคนใกล้ชิดกับเขา ในการป้องกันภาวะรักร่วมเพศ   ทำได้โดยการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่เพศเดียวกับเด็ก  เพื่อให้มีการถ่ายทอดแบบอย่างทางเพศจากพ่อหรือแม่เพศเดียวกับเด็ก

การสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง (masturbation) ในวัยแรกรุ่นการสําเร็จความใคร่ด้วยตนเองเป็นพฤติกรรมปกติที่ไม่เป็นอันตรายและไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ คุณไม่จําเป็นต้องฟุ้งซ่านพอที่จะอยู่ด้วยกันเมื่อเวลาผ่านไปหรือทําให้ขาดกิจกรรมที่มีประโยชน์อื่น ๆ

การมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น (sexual relationship)  สิ่งนี้มักเกิดจากวัยรุ่นที่ขาดความยับยั้งชั่งใจหรือปัญหาทางอารมณ์และผู้ที่ใช้เพศแทน ในวัยรุ่นเพศมักจะไม่คิดไม่คิดไม่คิดและทําตามอารมณ์ทางเพศหรือได้รับอิทธิพลจากการใช้ยาเสพติด มันทําให้เกิดปัญหากับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์การทําแท้ง ปัญหามักเกิดจากการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ในที่สุดปัญหาครอบครัวก็กลายเป็นปัญหาทางสังคม

ปัญหาบุคลิกภาพ (personality problems) วัยรุ่นจะมีอายุมากขึ้นด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพที่ชัดเจน อารมณ์คิด การกระทํามีความสอดคล้องกันมากจนสามารถคาดการณ์ได้ในกรณีนี้ เขาจะพูดยังไง? หากการเรียนรู้ที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ดีวัยรุ่นก็จะมีบุคลิกภาพที่ดี แต่ในทางกลับกันพวกเขาจะไม่สามารถทําได้ หากคุณมีปัญหาในชีวิตของคุณหรือคุณได้รับรู้ผิดคุณจะกลายเป็นคนที่มีปัญหา ปรับให้เข้ากับผู้อื่นน้อยลงวางตัวเองไว้ที่ศูนย์กลางและคุณจะอยู่กับคุณไปตลอดชีวิต ถ้าเป็นปัญหามากๆเรียกว่าบุคลิกภาพผิดปกติ (personality disorders)

ความประพฤติผิดปกติ  (conduct disorder)  คือ โรคที่มีปัญหาพฤติกรรมกลุ่มซึ่งในตัวเองทําให้เกิดความทุกข์รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่นการโจรกรรมการฉ้อโกง การคว้าวิ่งทําร้ายผู้อื่นทําลายสิ่งต่าง ๆ หรือทําลายกฎของกลุ่มหรือสังคมเช่นการหลบหนีจากโรงเรียน ไม่มีการคืนสู่เหย้า โกหก โกหก นอกใจ ล่วงละเมิดทางเพศ ล่วงละเมิดสารเสพติด อาการนี้มักจะกินเวลานานพอสมควรมักเกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวปัญหาของผู้ปกครองและอารมณ์

วิวิธีการจัดการกับปัญหาจะต้องทําทันทีเพราะการออกเดินทางเป็นระยะเวลานานจะเรื้อรังมากขึ้นยากที่จะจัดการ  และกลายเป็นบุคลิกภาพแบบอันธพาล (antisocial personality disorder)

การป้องกันปัญหาวัยรุ่น

1- การอบรมเลี้ยงดูที่เหมาะสมการเอาใจใส่และความอบอุ่น
2-การฝึกอบรมเพื่อตระหนักถึงวินัยและสิทธิสําหรับตนเองและผู้อื่นรวมถึงการควบคุมตนเอง
3-ฝึกทักษะชีวิตเพื่อแก้ไขปัญหาและทักษะในการปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดี
4-สอนให้เด็กรู้จักเพื่อนและเพื่อนทางสังคม
5-ฝึกให้เด็กมีเอกลักษณ์และกล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง

อ่านบทความดีจากทางโรงเรียน  ได้ที่ นานาสาระ