โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

สอนคณิตศาสตร์ง่ายๆให้ลูก

สอนคณิตศาสตร์ ให้ลูก

วิชาคณิตศาสตร์เป็นหนึงในวิชาพื้นฐาน  หนึ่งในวิชาพื้นฐานที่เด็กๆ ต้องเจอคงหนีไม่พ้นวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการฝึกเรื่องการคิดคำนวณตัวเลขเท่านั้น แต่ยังเป็นการวางรากฐานในการคิดอย่างมีเหตุมีผล เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในอนาคตของเด็กๆอีกด้วย แม้ว่าจะเป็นวิชาที่ดูยาก ซับซ้อน แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่สอนให้ลูกมีทัศนคติ และความเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์ที่ดี ก็จะช่วยให้ลูกสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุข ด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ทำได้ในบ้านผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถ สอนคณิตศาสตร์ ง่ายๆ ให้ลูก ได้ด้วยตัวเองดังนี้

สอนคณิตศาสตร์ ให้ลูก

1-ฝึกให้ลูกจดจำไปพร้อมกับการคิดแบบรวบยอด
อาจเริ่มจากการสอนให้ลูกรู้จักคำศัพท์และสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ที่มักพบในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เช่น บวก ลบ คูณ หาร หน้าตาเป็นอย่างไร แต่ละอันมีความหมายอย่างไร อันไหนต้องเพิ่มหรือลด โดยใช้อุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเข้ามาช่วย เช่น ใช้วิธีเพิ่มแท่งไม้ในกล่องแล้วให้ลูกนับ มีการเพิ่ม ลด จำนวน แท่งไม้บ้าง แล้วถามว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น

2-สอนพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้ลูก
จากผลสำรวจ การทำโจทย์คณิตศาสตร์ผิดมากว่า 25%  เกิดจากการเขียนตัวเลขผิดนั่นเอง เพราะฉะนั้นควรเอาใจใส่ให้ลูกเขียนตัวเลขอย่างบรรจงตั้งแต่เริ่มแรก ตัวไหนมีขีด ตัวไหนไม่มีขีด หรือหลักหน่วย หลักสิบ ต้องเขียนหลักของตัวเลขให้ตรงกัน โดยเริ่มจากการใช้กระดานตัวเลขเข้าช่วย ชูภาพให้เด็กๆ ดู แล้วให้เด็กตอบอย่างรวดเร็ว ถ้าลูกไม่สามารถหาคำตอบได้ ให้ใช้อุปกรณ์ของจริงช่วยในการนับ เพื่อให้ลูกสนุกและไม่เบื่อ

3-ทำให้คณิตศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน
หากเด็กเข้าใจถึงความสำคัญของคณิตศาสตร์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ซึ่งกิจกรรมบางอย่างในชีวิตประจำวันสามารถทำให้เด็กได้ฝึกและทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ได้ เช่น การช่วยคำนวนค่าใช้จ่ายเมื่อไปซูเปอร์มาร์เก็ต ให้ช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน หรือการคำนวณเงินค่าขนมที่เหลือจากการไปโรงเรียนเพื่อสะสมเป็นเงินออม เป็นต้น

4-เล่นเกมคณิตศาสตร์กับลูก
เพราะเด็กรักสนุกและชอบเล่น การเอาคณิตศาสตร์มาเป็นส่วนในการเล่น จะทำให้ให้เขารู้สึกผ่อนคลายและสนุกไปกับการคำนวณ เช่น การให้ลูกบวกเลขจากทะเบียนรถคันข้างหน้า หรือการนับรถที่มีสีเดียวกันที่เห็น ในระหว่างการเดินทางกลับบ้าน เพราะเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้โดยใช้ประสาทสัมผัสการรับรู้และการเคลื่อนไหว ยิ่งจัดการเรียนรู้ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสได้มาก ก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้คิดและจดจำได้มากขึ้น

5-ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ
แม้จะมีพรสวรรค์ แต่สิ่งหนึ่งที่คนเก่งขาดไม่ได้ นั้นคือความขยัน หากลูกๆเริ่มเข้าใจในพื้นฐานของคณิตศาสตร์พอสมควรแล้ว ผู้ปกครองควรหาโจทย์หรือแบบฝึกหัดมาเพื่อให้ลูกได้ฝึกฝนบ่อยๆ และใช้การจับเวลาให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้เด็กรู้สึกถึงความสำเร็จ ทั้งนี้การจับเวลาอาจเริ่มจากการใช้เวลามากและค่อยๆลดระดับลงมาเรื่อยๆ เพื่อไม่ให้ลูกๆรู้สึกกดดันจนเกินไปนั่นเอง

6-ช่วยเหลือและให้กำลังใจลูก
ควรให้ความช่วยเหลือทั้นที เมื่อลูกสงใสหรือไม่เข้าใจ เพราะคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอยู่บนความเข้าใจ ของพื้นฐานที่เรียนมาแล้ว ยกตัวอย่าง เช่น หากไม่มีความเข้าใจเรื่องไหน แล้วคุณครูไม่มีเวลาเพียงพอ ในการช่วยเหลือเด็ก คุณพ่อคุณแม่จะต้องช่วยเสริมในจุดนั้น และหาเวลาในการฝึกฝนคณิตศาสตร์ให้ลูก ถ้าเด็กมีความเข้าใจ ก็จะยิ่งมีความเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ เพราะการขาดความเอาใจใส่อาจทำให้เด็กๆเกิดการต่อต้านที่จะเรียนรู้ได้

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ