โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดอุทยาราม

b1 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2510
b2 อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
b3 อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2542
b4 อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2546
b5 อาคารเรียน
อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปีที่สร้าง 2550
b6 ส้วม
อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปีที่สร้าง 2557
b7 สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 0
b8 ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2524
b9 ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2554