โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

เก็บเงินให้ลูก อนาคตที่สร้างได้ด้วยมือคุณ

เก็บเงินให้ลูก

มีลูก ผู้ปกครองต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายมากมาย ตั้งแต่เริ่มต้นการตั้งครรภ์ จนถึงเวลาที่พวกเขาเกิด และค่อยๆเติบโต ทุกเพศทุกวัย จะมีค่าใช้จ่ายเสมอ ผู้ปกครองต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างรุนแรง จากการใช้จ่ายเงินทั้งหมดคุณ ต้องคาดเข็มขัดของคุณ เพื่อให้มีเงินเพื่อเลี้ยงดูลูกของคุณ โดยงดเว้นค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น และมีรายได้พิเศษเพิ่ม เพื่อทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป ของมารดาที่ต้องเลี้ยงดูลูก การวางแผนเงินที่ดีเป็นสิ่งสําคัญมาก เพราะหมายถึงอนาคตของคุณ หากคุณยังไม่พร้อมที่จะวางแผนการเงินของคุณ ตั้งแต่เริ่มต้น มันจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของครอบครัวอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ปกครองจําเป็นต้องวางแผนค่าใช้จ่าย เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในครอบครัวมีความสุข และสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถทําได้ คือประหยัดเงินของคุณ เป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตให้กับเด็ก ๆ ด้วยการ เก็บเงินให้ลูก

ขั้นตอนการ เก็บเงินให้ลูก

1- กำหนดเป้าหมายในการออม ผู้ปกครองควรออมเงิน ด้วยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การออมเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน การออมเงินเพื่อพาลูกๆ ไปเที่ยว การออมสําหรับค่าใช้จ่ายในอนาคต สามารถกําหนดตัวเลขที่จะบันทึกเป้าหมายในแต่ละเดือน การเลือกแหล่งเงินออม ตามระยะเวลาการใช้งาน หากคุณมีเวลาออมน้อยลง คุณควรออมสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ํา แต่ถ้าคุณมีเวลาเหลือเฟือที่จะออม คุณสามารถออมสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่นการออมเงินฝากปกติการซื้อทองคําการซื้อสลากลอตเตอรี และการเลือกประกันการออมประเภทต่างๆ

2- จัดสรรเงินสํารองในกรณีฉุกเฉิน สิ่งที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิตของเรา แม้ว่าเราจะวางแผนการเงินของครอบครัวให้ดี แต่ก็อาจเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเสมอ ดังนั้นจึงควรมีเงินออมของครอบครัว 15 เปอร์เซ็นต์ และเงินจํานวนนี้จะเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่จะถูกนําออกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

3- การออมระยะสั้น: ด้วยบัญชีออมทรัพย์ คือ การประหยัดเพื่อรักษาสภาพคล่อง สําหรับค่าใช้จ่ายประจําวัน เช่น ของว่าง อุปกรณ์การเรียน การศึกษาพิเศษ ฯลฯ หากเราไม่ต้องการให้ค่าใช้จ่ายที่นี่ยุ่งยากเกินไปคุณต้องวินัยในการออมของบุตรหลานของคุณ รู้คุณค่าของเงิน และจัดสรรตัวเอง หากคุณกําลังจะขอข้อมูลเพิ่มเติมต้องมีเหตุผลมากมาย

4- การออมระยะกลาง: การออมโดยใช้ LTF ใช้ประโยชน์จากข้อกําหนดของ LTF ที่ขายได้เมื่อสิ้นสุด 5 ปี สร้างวินัยในการออมเพื่อเป้าหมายระยะปานกลางได้เป็นอย่างดี ด้วยวิธีนี้เราจะได้รับประโยชน์จากกการออม 2 ต่อ คือ ได้ลดหย่อนภาษี ตามฐานภาษีของเรา และมีเงินเพื่อการศึกษาลูก ในปีที่ครบกำหนดขาย

5- การออมระยะยาว – การออมด้วยประกันชีวิตสะสม การออมระยะยาวต้องมีวินัยในการออมที่สูงมาก มันจะดีกว่าที่จะใช้วิธีการสะสมเงิน กับการประกันชีวิตสะสม ซึ่งเป็นวิธีการออมที่จําเป็นซึ่งจะมีประโยชน์มาก ในการประกันภัยหากคุณต้องการใช้จ่ายเงินจริงๆคุณสามารถยืมประกันชีวิตของคุณเองได้ แต่ถามตัวแทนประกันของคุณเอง

อ่านบทความดีๆ จากทาง โรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ