โรงเรียนวัดอุทยาราม

หมู่ที่ 2 บ้านวัดประดู่ ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-380153

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

พบ โรคสมาธิสั้นในเด็ก วัยเรียนทั่วโลกมีเป็นประมาณ 7 % หมายความว่าในเด็กวัยเรียน 100 คน จะเป็น โรคสมาธิสั้น 7 คน ถ้าในห้องเรียนมีนักเรียนประมาณ 40 – 50 คน ก็จะพบเด็กที่มีสมาธิสั้น 2 – 3 คน

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

รู้จักโรคสมาธิสั้น
โรคสมาธิสั้น (ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder) คือ ความผิดปกติทางจิตเวช ที่จะทำให้มีสมาธิสั้นกว่าปกติ ขาดการควบคุมการเคลื่อนไหว จนกลายเป็นเด็กซุกซน วอกแวกง่าย ไม่เคยอยู่นิ่ง เวลาที่พูดด้วยจะไม่ตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดไม่ค่อยได้ ขาดความรับผิดชอบ สามารถพบได้ในเด็กอายุประมาณ 3 – 7 ปี แต่ในรายที่เป็นไม่มาก อาการจะเด่นชัดในช่วงหลัง 7 ขวบขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเข้าโรงเรียน และเป็นช่วงที่ต้องการความรับผิดชอบ เช่น งานบ้านที่ได้รับมอบหมายหรือ การบ้านที่ต้องรับผิดชอบหลายๆ ชิ้นในเวลาเดียวกัน มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและคุณครู รวมไปถึงการปรับตัวในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและการเข้าสังคม โดยสาเหตุแท้จริงนั้นไม่สามารถทราบได้ชัดเจน แต่หนึ่งในนั้นคือการที่สมองส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมสมาธิและการยับยั้งชั่งใจทำงานน้อยกว่าปกติ

อาการของเด็กสมาธิสั้น
-พฤติกรรมขาดสมาธิ (Inattention) เหม่อลอย วอกแวกง่าย ไม่สามารถจดจ่ออะไรนานๆได้ ขี้ลืม เบื่อง่าย ไม่รอบคอบ ทำงานไม่เสร็จตามเวลา ไม่ชอบทำกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิ หรือความพยายาม

-อาการซนมากกว่าปกติหรือไม่อยู่นิ่ง (Hyperactivity) ความบกพร่องในการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรม ทำให้เด็กซุกซนมากกว่าปกติ เคลื่อนไหวหรือเล่นโดยไม่หยุด แม้ว่าจะนั่งอยู่ก็มักจะใช้มือหยิบจับสิ่งของมาเล่น นอกจากนี้ยังมีอาการพูดมากกว่าปกติ ส่งเสียงดัง และชวนเพื่อนคุยขณะเรียน

-พฤติกรรมขาดความยับยั้งชั่งใจตนเอง (Impulsivity)  วู่วาม ใจร้อน หุนหันพลันแล่น ขาดความระมัดระวัง ขาดความยั้งคิด ในการทำสิ่งต่างๆ พูดโพล่ง พูดแทรก ไม่สามารถรอคอยได้

สาเหตสมาธิสั้นในเด็ก
เป็นความบกพร่องของสารเคมีสำคัญบางตัวภายในสมอง  โดยมีกรรมพันธุ์เป็นปัจจัยที่สำคัญ  เพราะปัจจัยจากการเลี้ยงดู หรือสิ่งแวดล้อม เป็นเพียงปัจจัยที่ทำให้อาการและความผิดปกตินั้นดีขึ้นหรือแย่ลงเท่นั้น แต่มารดาที่ขาดสารอาหาร ดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือถูกสารพิษบางชนิด เช่น ตะกั่ว ในระหว่างตั้งครรภ์ จะมีโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคสมาธิสั้นมากขึ้น 30-40% ของเด็ก โดยสมาธิสั้น จะพบความบกพร่องในทักษะการเรียน (learning Disorders) ร่วมด้วย แต่ไม่พบว่าการบริโภคน้ำตาลหรือช็อคโกแลตมากเกินไป สีผสมอาหาร การขาดวิตามิน โรคภูมิแพ้ การดูทีวีหรือเล่นวีดีโอเกมมากเกินไป เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคสมาธิสั้น

วิธีรักษาแก้โรค
-การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและคุณครู เนื่องจากผู้ปกครองและคุณครูต้องเข้าใจในโรคนี้ เพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือเด็กทั้งการเรียนและการใช้ชีวิต ไม่ควรลงโทษรุนแรงจนกระทบความสัมพันธ์ ควรมีความเมตตาและให้อภัยเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม จากนั้นจึงค่อยๆ ฝึกสอนพฤติกรรมเด็กต่อไป
-การรักษาด้วยยา ในปัจจุบันนี้มียาที่ใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้นที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ยากระตุ้นการทำงานของสมอง และยาที่ไม่กระตุ้นการทำงานของสมอง  โดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละราย ถึงข้อดีข้อเสีย
-การปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการสร้างสมาธิ

อ่านบทความดีๆจากทางโรงเรียน ได้ที่ นานาสาระ